Print Thứ Ba, 26/10/2021 15:10 Gốc

“Sau 10 năm triển khai Luật Hợp tác xã 2012, kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX bước đầu thể hiện được chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội với những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển phong trào HTX kiểu mới”. Đó là những đánh giá được nêu ra trong Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX 2012 tại thành phố Hải Phòng, sáng 26/10.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân.

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Nguyễn Hoàng Long cho biết, nhận thức về bản chất tổ chức HTX bước đầu đã dần được khẳng định và thống nhất trong toàn xã hội. Ưu thế và vai trò của HTX đối với phát triển kinh tế hộ thành viên, kinh tế địa phương nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung dần được khẳng định. Đặc biệt, nhiều kế hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế tập thể, HTX được ban hành phù hợp hơn với thực tế của thành phố. Số lượng HTX tăng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, từng bước hoạt động ổn định, qua đó, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị tại cộng đồng.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các địa phương thành phố.

Ước tính đến 31/12/2021 tổng số HTX trên địa bàn thành phố có 549 đơn vị; trong đó có 347 HTX đang hoạt động, 202 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể.

Hoạt động của các HTX được thành lập mới sau khi chuyển đổi theo quy định của Luật HTX 2012 đã từng bước được củng cố, ổn định bộ máy theo hướng tinh gọn và khoa học. Nhiều HTX đã thực hiện liên kết chuỗi giá trị, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân khác để mở rộng thị trường tiêu thụ cũng như phục vụ sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh, dịch vụ.

Tuy nhiên theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, hiện số HTX được thành lập mới trên địa bàn thành phố còn ít và chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều HTX sau khi chuyển đổi vẫn còn lúng túng, chưa xác định rõ phương hướng phát triển, quy mô HTX còn nhỏ, cán bộ quản lý HTX còn yếu về trình độ và năng lực, tỷ lệ đóng góp GRDP vẫn còn ở mức thấp…Bên cạnh đó, nguồn lực hỗ trợ cho kinh tế tập thể, HTX còn hạn chế so với yêu cầu cần được khuyến khích, hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân nhấn mạnh, phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã xác định rõ một trong những nhiệm vụ giải pháp của thành phố là đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tập thể. Phó Chủ tịch Thường trực đánh giá, mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, song nhìn chung khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế…

Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX của cán bộ công chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến người dân hiểu rõ và sâu về bản chất, các giá trị và nguyên tắc của khu vực kinh tế tập thể, HTX; lựa chọn, hoàn thiện, và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại thành phố; chú trọng phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao, liên kết hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, ở các vùng có các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm chủ lực; phát triển kinh tế tập thể, HTX tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Các cá nhân và tổ chức được nhận Bằng khen của UBND thành phố.

Nhân dịp này, UBND thành phố khen thưởng cho nhiều cá nhân và tổ chức đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thi hành Luật HTX 2012.

Minh Hảo; Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012, khu vực kinh tế tập thể đã có đóng góp nhất định vào phát triển kinh tế-xã hội thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác