Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:02

Tính đến hết tháng 1, số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN trên địa bàn thành phố là 154.367 người. Cũng trong tháng 1, BHXH thành phố xét duyệt 14.921 hồ sơ.

Trong đó xét duyệt 464 hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (hưu 289 hồ sơ; tuất 157 hồ sơ; tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 12 hồ sơ; trợ cấp theo Quyết định 613 là 6 hồ sơ). Xét duyệt 1.384 hồ sơ hưởng trợ cấp một lần (BHXH một lần là 1.113 hồ sơ; tuất 178 hồ sơ; tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 93 hồ sơ); 71 hồ sơ di chuyển (đi tỉnh ngoài 22 hồ sơ; chuyển đến 49 hồ sơ). Ngoài ra, còn xét duyệt 13.002 hồ sơ hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và lập, in danh sách cho đối tượng hưởng trợ cấp BHTN là 1.012 hồ sơ.
(An ninh Hải Phòng 14/3/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 1.384 hồ sơ hưởng trợ cấp một lần
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác