Print Thứ Hai, 21/10/2019 15:53

Từ đầu năm đến nay, cùng với việc tiến hành thu thập số liệu nghề cá thương phẩm thuộc tiểu Dự án “Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam”, để thực hiện hiệu quả chương trình chống khai thác bất hợp pháp, Chi cục Thủy sản đã làm tốt công tác tham mưu cho Sở NN&PTNT trình UBND TP ban hành các Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống khai thác IUU); quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU; thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU…

Nhờ đó kết quả chương trình đạt được khá khả quan. 100% chủ tàu khai thác thủy sản xa bờ đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong tháng 9 có 130 chủ tàu cá ký cam kết không khai thác bất hợp pháp, nâng tổng số tàu đã ký cam kết từ đầu năm đến nay lên 1.256 tàu; 126 chủ tàu đã ký cam kết không sử dụng tàu cá vận chuyển hành khách, khách du lịch theo chỉ đạo của UBND TP. Đồng thời đơn vị đã triển khai đóng pano tuyên truyền quy định khai thác bất hợp pháp IUU cho 269 tàu cá; phát 300 tờ rơi, tài liệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác, tuyên truyền về Luật thủy sản 2017, các văn bản chỉ đạo của TW, thành phố về chống khai thác IUU. Lắp đặt 27/67 máy Movimax (Tổng Cục Thủy sản cấp) – thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Ngoài ra, Chi cục đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát 1.299 lượt tàu cá, làm thủ tục cập Cảng cho 654 lượt phương tiện, dời Cảng 645 lượt phương tiện, với sản lượng thủy sản qua Cảng là 2.048 tấn…

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: 1.256 tàu cam kết không khai thác bất hợp pháp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác